Blogg

Assistenter behöver utbildning – nu finns chansen!

Personliga assistenter behöver utbildning! För att göra ett bra jobb i längden behöver alla få djupare kunskaper om sitt arbete. För assistansanvändare som inte själva arbetsleder sina assistenter, är utbildningar för assistenterna ofta livsnödvändiga. I höst kommer det tre nya sådana utbildningar för personliga assistenter.

Jag älskar mitt hem!

Jag som skriver här denna gång heter Simon Johansson och jag bor i Orminge, som ligger lite utanför Stockholm. Jag blir trettiofyra år i höst och har då haft personlig assistans i tjugofem år! Det är värt att fira, tycker jag!

Med stöd av assistans kan jag ta mig fram

Jag tycker mycket om att vara i stan. Speciellt roligt är det när jag är ute med mina kompisar. Det finns så mycket att upptäcka i Stockholm. Med stöd av assistans kan jag ta mig fram nästan överallt.

Tid för att kunna leva som andra

LSS målsättning är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva fritt, självständigt och jämlikt på samma sätt som hen hade levt utan funktionsnedsättning. Jag har många gånger varit arg över orättvisan i att vissa personer ständigt behöver fläka ut sitt liv och sina mest integritetsnära behov för att beviljas olika insatser.

Vilken insats passar dig bäst?

Snart är våren här och med den alla studenter som förväntansfulla ser framtiden an. Alla studenter har inte samma möjligheter att skapa sig den framtid de drömmer om. För personer med funktionsvariation och ett omfattande behov av stöd och service behöver man faktiskt ansöka om att få sina framtidsdrömmar förverkligade.

Höj ersättningen och ge assistansen rimliga villkor!

Det senaste decenniet har Sveriges politiker låtit assistansersättningen halka efter både löneökningar och inflation. Ja, andra kostnader också. Assistansersättningen ska ju räcka till mer än lön. Den ska täcka hela administrationen av assistansen, handledning, utbildning, försäkringar, skatter osv.

Nu har åldersgränsen för personlig assistans höjts

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser, som personlig assistans, ska höjas i två steg. Den första höjningen, till 66 år, infördes den 1 januari 2023 och den andra höjningen, till 67 år, införs den 1 januari 2026.
Juridisk rådgivning inom assistans

Vad innebär regleringsbrevet till Försäkringskassan?

Att regeringen särskilt väljer att lyfta fram Stärkt assistans i uppdraget till Försäkringskassan är mycket positivt. Det är en tydlig signal att regeringen anser att det är en prioriterad fråga.

Gott nytt LSS år!

Detta nyår, 2023, hoppas jag blir en nystart för LSS. En möjlighet att slänga bort gamla politiska beslut och gammal rättspraxis. En möjlighet för våra myndigheter och domstolar att återigen se till syftet och målsättningen med lagen. Och, naturligtvis, en livsviktig möjlighet för alla de som nu återigen kan få rätt till personlig assistans.

Välkommen till bloggen Rättskraft!

Här delar vi som är rådgivare hos oss våra tankar, framtidsspaningar och reflektioner om det vi möter i vårt arbete. Det är naturligt att vi har stort fokus på rätten till personlig assistans och assistansersättning. Men vi har också ett stort intresse för andra frågor om rättvisa, medborgarrätt och funktionsrätt.